Opinie do tekstów

W tym miej­scu zgro­madzi­liśmy naj­now­sze spośród 787876 ko­men­tarzy do do­dawa­nych tek­stów.

Bo my ko­biety pot­ra­fimy z jed­nej krop­li zro­bić i bal­sam dla duszy i to­nik do ciała i deszcz przy­noszący uko­jenie i dający życie
A wy pod­czas ule­wy wychodzi­cie do wychod­ka a po­tem wołacie głośno o wodę. 

myśl • dzisiaj, 20:20

a wys­tar­czyło pójść do łazien­ki, a nie szu­kać wychod­ka w deszcz, gdzie Wy ludzie mie­szka­cie ...w skansenie? 

* * *

uwiel­biam ciche poranki
gdy tyl­ko kos śpiewa
coś o mnie, do mnie
nieudolnie
składa skrzydła do lotu,
a może na amen...

budzę się prawie
choć sen jeszcze trwa
ty i ja, bez cenzury
bez głębi, bez dna
błękit­ne morze spojrzeń
a ja nie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 20:15

"Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości
Jak Ty"
Śliczne kłamstewka.
Dob­ra­noc. :)) 

Bo my ko­biety pot­ra­fimy z jed­nej krop­li zro­bić i bal­sam dla duszy i to­nik do ciała i deszcz przy­noszący uko­jenie i dający życie
A wy pod­czas ule­wy wychodzi­cie do wychod­ka a po­tem wołacie głośno o wodę. 

myśl • dzisiaj, 20:09

Dob­rze wiedzieć.
Spo­koj­nych snów i... daj od­począć ręce. :P
Dob­ra­noc. :)) 

W "pędzącym po­ciągu" szu­kamy sta­bil­nej podłogi. 

myśl • dzisiaj, 20:07

No dob­rze, wy­god­niej i czyściej jest na sie­dze­niu. ;)
Zmy­kam. Szyb­kiego wyz­dro­wienia ręki.
Dob­ra­noc :) 

Uciekam na godzinę do ciepłej wody 

Bo my ko­biety pot­ra­fimy z jed­nej krop­li zro­bić i bal­sam dla duszy i to­nik do ciała i deszcz przy­noszący uko­jenie i dający życie
A wy pod­czas ule­wy wychodzi­cie do wychod­ka a po­tem wołacie głośno o wodę. 

myśl • dzisiaj, 20:05

Ja zaw­sze za wszys­tkich sprza­tam ro­bie za in­nych, tak mam . 

wiele mnie uj­mu­je, więc nie mam nic do dodania 

myśl • dzisiaj, 20:04

nic nie wy­myślam . Za­dałam py­tanie i pięknie dziękuję za odpowiedź. 

W "pędzącym po­ciągu" szu­kamy sta­bil­nej podłogi. 

myśl • dzisiaj, 20:03

W życiu. To świat się kręci. :) 

Bo my ko­biety pot­ra­fimy z jed­nej krop­li zro­bić i bal­sam dla duszy i to­nik do ciała i deszcz przy­noszący uko­jenie i dający życie
A wy pod­czas ule­wy wychodzi­cie do wychod­ka a po­tem wołacie głośno o wodę. 

myśl • dzisiaj, 20:02

Ciężkie co??? Zwłoki fa­ceta? ;)
Ko­biecie nie wy­pada no­sić ta­kich ciężarów. :) 

W "pędzącym po­ciągu" szu­kamy sta­bil­nej podłogi. 

myśl • dzisiaj, 19:56

To dziw­ne coś kręcisz. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 20:28Badylek wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:20Badylek sko­men­to­wał tek­st Bo my ko­biety pot­ra­fimy [...]

dzisiaj, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:12cyt.adela do­dał no­wy tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 20:09yestem sko­men­to­wał tek­st Bo my ko­biety pot­ra­fimy [...]

dzisiaj, 20:07yestem sko­men­to­wał tek­st W pędzącym po­ciągu szu­kamy [...]

dzisiaj, 20:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st W pędzącym po­ciągu szu­kamy [...]

dzisiaj, 20:06CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:05piórem2 sko­men­to­wał tek­st Bo my ko­biety pot­ra­fimy [...]

dzisiaj, 20:04Badylek sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]