Opinie do tekstów

W tym miej­scu zgro­madzi­liśmy naj­now­sze spośród 795208 ko­men­tarzy do do­dawa­nych tek­stów.

Mężczyźni szu­kają ko­biet, które nie zmienią ich życia, ko­biety mężczyzn, którzy od­mienią ich życie 

myśl • wczoraj, 21:06

Dob­re :-) 

Zdjęcie z mojej ulicy

Na uli­cy Garncarskiej
mie­szkał Darek
co to twarzy połowę
dos­tał od szympansa
los go nie rozpieszczał
mat­czy­nym głosem rozczarowania

Oj­ciec w tan­go z de­natu­ratem poszedł
i wyłowi­li go ze żwirowni
wyp­cha­nego węgorzami
mat­ka w stud­ni depresji
utonęła przed je­go osiem­nasty­mi urodzinami

Da­rek wózek ciągał
z gnojem
brud­ny od sadzy
działkę prze­kopał co roku
i sadził przedziw­ne kwiaty

Wielką łapą zawiści
ściągnął go ze świata rak
działkę sprze­dano pod budowę
nie zos­tał po Dar­ku ślad... 

wiersz • wczoraj, 21:05

Straszne... 

* * *

Siedzę i słucham,
Tyl­ko ciszy szukam,

Re­zonu­je od gwiazd daleko,
Obi­ja się o mnie lekko,

Ona weną,
Nieco senną. 

wiersz • wczoraj, 21:01

Ja­koś tak z ko­bietą mi się skojarzyło...
Ład­ne :-) 

ludzie ma­li rzad­ko się pochylają 

myśl • wczoraj, 20:59

Dos­ko­nałe Ar­turze :-))) 

Przyszło mi do głowy u użyt­kowni­ka ~Bu­jak Bogusław.
Poz­dra­wiam :)) 

Człowiek po­kor­ny często nis­ko pochylony. 

aforyzm • wczoraj, 20:24

Często, choć... ludzie mali...
Poz­dra­wiam :)) 

Zdjęcie z mojej ulicy

Na uli­cy Garncarskiej
mie­szkał Darek
co to twarzy połowę
dos­tał od szympansa
los go nie rozpieszczał
mat­czy­nym głosem rozczarowania

Oj­ciec w tan­go z de­natu­ratem poszedł
i wyłowi­li go ze żwirowni
wyp­cha­nego węgorzami
mat­ka w stud­ni depresji
utonęła przed je­go osiem­nasty­mi urodzinami

Da­rek wózek ciągał
z gnojem
brud­ny od sadzy
działkę prze­kopał co roku
i sadził przedziw­ne kwiaty

Wielką łapą zawiści
ściągnął go ze świata rak
działkę sprze­dano pod budowę
nie zos­tał po Dar­ku ślad... 

wiersz • wczoraj, 20:21

Te­raz już został...
Dobre.
Poz­dra­wiam. :) 

Zagadka.

Dlacze­go Le­nin z Na­dieżdą Krup­ską spali
na jed­nej połowie tapczanu?

Odpowiedź:

Bo drugą połowę tapczanu
Le­nin wysłał sierotom
do do­mu dziecka... 

myśl • wczoraj, 20:19

Jest jeszcze jed­no wytłumacze­nie, na dru­giej spała... par­tia. :)
Si­gis­mund Schlo­mo F. pew­nie zna­lazłby jeszcze je­den powód, np. przyz­wycza­jenie z dzieciństwa, kiedy
na jed­nej połowie spała mat­ka z sios­tra­mi, a na dru­giej on z bra­tem i oj­cem, a brat in­te­reso­wał się biolo­gią. ;)
Żartowałem.
Dob­ra­noc. :)) 

Do Ciebie

Do Pa­na.........
Gdy­by naiw­ność była mie­rzo­na w ja­kieś jed­nos­tce pew­nie w tym mo­men­cie przek­roczyłabym wszelką normę.
Pew­nie czuj­nik krzyczałby w niebo głosy.
Bo­li mnie mo­ja naiw­ność. Mo­ja głupo­ta mnie drażni.
Chciałabym ko­goś kto wyleczyłby [...] — czytaj całość

list • wczoraj, 20:09

I ta­ki był cel mo­jej her­batki, Ania wie, a Ba­dyl­ki wie­dzieć nie muszą. :P
Dob­rej no­cy. :)) 

Tak da­lecy nie by­liśmy,
So­bie jeszcze
Tak mi smut­no i ... 

myśl • wczoraj, 20:07

Ale, że ja???...
Ja Wam z całego ser­ca poz­wa­lam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 21:50piórem2 do­dał no­wy tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

wczoraj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

wczoraj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:58szpiek do­dał no­wy tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 20:38Logos do­dał no­wy tek­st Przytłoczony tym wszys­tkim za­daję [...]

wczoraj, 20:27yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:25yestem do­dał no­wy tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek po­kor­ny często nis­ko [...]